Beleef Statbel Junior in jouw klas

Statbel Junior is een tool ontworpen door Statbel, het Belgische statistiekbureau. Door alle cijfers weer te geven op het niveau van de gemeente, maken we openbare statistieken toegankelijker voor kinderen en jongeren. Als leerkracht kan je bovendien ook oefeningen maken op maat van je klas.

Ontdek als leerkracht meer over Statbel Junior

Je vindt hier een antwoord op de meestgestelde vragen over Statbel Junior. Contacteer ons gerust als je zelf nog met vragen zit.

Vraag een workshop aan in de klas!

Wil je je leerlingen laten kennismaken met de wondere wereld van de statistiek, samen met een van de statistici van Statbel? Dat kan! Vul het formulier in en we nemen contact met je op om het bezoek te organiseren.
test

Voor wie gemaakt & hoe gebruiken?

Voor wie is deze tool gemaakt?

Deze tool is ontwikkeld voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Kinderen die in het vijfde en zesde leerjaar en in het eerste en tweede middelbaar zitten, zouden probleemloos met de tool moeten kunnen werken, zowel wat betreft inhoud als hoe de site werkt.
Uiteraard kan je als leerkracht je leerlingen ook begeleiden in het gebruik van deze tool. Je kan onderdelen ervan gebruiken in je lessen, specifiek om bepaalde thema's aan te halen, of om de situatie in jullie gemeente te bekijken in cijfers.

Hoe gebruik je de tool?

De tool is zo opgesteld dat ze klassikaal kan worden gebruikt. Het heeft niet als doel om kinderen er zelfstandig aan te laten werken, zonder een volwassene in de buurt die uitleg kan geven indien nodig.
Wel kan ze worden gebruikt om kinderen op zichzelf de onderwerpen te laten aanleren, als ze de kans krijgen extra uitleg te vragen. De teksten zijn zo opgesteld dat de basisbegrippen worden uitgelegd en gekaderd. Ook in de toolbox worden bepaalde begrippen nog meer in detail uitgelegd.
De site voldoet aan de minimale toegankelijkheidsvereisten en is ook bereikbaar via mobile devices.

Hoe is deze tool tot stand gekomen?

Informatie verzamelen & peilen naar interesse

Als Belgisch statistiekbureau verzamelt, produceert en verspreidt Statbel heel wat informatie over de Belgische maatschappij, vaak tot op het niveau van de gemeente. Tegelijk is het onze missie om deze cijfers beter begrijpbaar te maken, ook bij kinderen en jongeren. Statbel Junior werd ontwikkeld op basis van feedback die we van leerkrachten en leerlingen ontvingen.

Cijfers verzamelen & groeperen

Niet alle cijfers zijn even sprekend voor kinderen. Daarom komt in vijf brede thema's een zo breed mogelijke selectie aan bod die nauw aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren.

Welke thema’s komen aan bod?

Er is geen specifieke volgorde waarin de thema's en onderwerpen moeten worden bekeken.

Thema

Bevolking

2 statistimals

2023

Thema

Evolutie van de bevolking

2 statistimals

2023

2022

Thema

Nationaliteiten

2 statistimals

2023

Thema

Verkeers- ongevallen

2 statistimals

2022

Thema

Landbouw

2 statistimals

2022

Hoe zijn de thema’s opgebouwd?

Personaliseer je ervaring

Aan het begin van ieder thema is er een mogelijkheid om je ervaring te personaliseren. Op die plaats worden gegevens gevraagd: de gemeente en de leeftijd. Op basis van deze gegevens worden de grafieken verder in het onderdeel opgesteld.

Concepten en onderwerpen

Doorheen de thema's laten we je leerlingen kennis maken met verschillende manieren om data weer te geven, en met verschillende statistische begrippen. Als een bepaald basisbegrip aan bod komt, dan kan de leerling doorklikken naar de toolbox om meer bij te leren over dat begrip.

Test je kennis

Onderaan elke themapagina staan er knoppen om naar de quiz van dat thema te gaan. Om de resultaten van de quizzen op te slaan is het nodig een leerlingenaccount te hebben bij Statbel Junior. Enkel leerkrachten kunnen accounts aanmaken voor leerlingen.

Heb je nog vragen?

Statbel

North Gate

Koning Albert II-Laan 16

1000 Brussel

statbel@economie.fgov.be

0800 120 33

Volg ons op

Made byBits of Love

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie / ©2024 Statbel