Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Voor leerkrachten

Welkom bij Statbel Junior

Statbel Junior is een tool ontworpen door Statbel België om jullie leerkrachten aanvullend lesmateriaal te geven om de lessen mee op te bouwen. 

Eén van de doelen van Statbel is om de statistische geletterheid van zijn gebruikers verhogen. Hiervoor is het belangrijk dat kinderen en hun leerkrachten vertrouwd geraken met de cijfers en de concepten van de openbare statistieken die Statbel publiceert. Meer dan louter de cijfers te publiceren op maat van kinderen, wil Statbel ook op zoek gaan naar de best mogelijke combinatie met pedagogische elementen, zodat dit project ook werkelijk bijdraagt aan de kennis en het inzicht van kinderen en hun leerkrachten in statistische concepten.

Snelkoppeling naar:

Voor wie is deze tool?

Deze tool is ontwikkeld voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar. Kinderen die in het vierde, vijfde en zesde leerjaar zitten, zouden probleemloos met de tool kunnen werken, zowel wat betreft inhoud als hoe de site werkt. Anderzijds kunnen leerkrachten de statistische informatie die ze via deze tool kunnen opvragen ook gebruiken om hun eigen lessen mee te geven. Deze tool geeft echter geen lesplan of kant-en-klare lessen voor leerkrachten weer.
De site voldoet aan de minimale toegankelijkheidsvereisten en is ook bereikbaar via mobile devices.

Hoe is deze tool tot stand gekomen?

Statbel heeft heel wat interessant statistisch materiaal over de gemeenten verzameld. Deze informatie leek hen dan ook interessant om te delen met kinderen. Na een rondvraag bij leerkrachten uit het lager onderwijs, bleek dat dit gewild en dankbaar materiaal was om mee te werken. Leerkrachten kunnen deze info gebruiken wanneer ze les geven over de gemeente in bijvoorbeeld de lessen Wereldoriëntatie.

Uiteraard zijn niet alle cijfers even relevant voor de kinderen om over bij te leren en dus werd er nagedacht over welke cijfers te groeperen en hoe. Op die manier zijn er verschillende thema's tot stand gekomen. Op de huidige site zijn volgende onderwerpen uitgewerkt:

 1. Bevolking (01/01/2023)
 2. Evolutie van de bevolking (2022)
 3. Nationaliteiten (01/01/2023)
 4. Woningen en gebouwen (01/01/2023)
 5. Slachtoffers in het verkeer (2022)

Binnen elk thema is de informatie ook nog eens opgesplitst in subonderdelen. Deze thema's proberen zo een zo breed mogelijk gamma aan termen en statistische informatie weer te geven, terwijl ze inhoudelijk ook nog nauw aansluiten bij de leefwereld van het kind.

Met de uitgewerkte thema's zijn we de klas ingetrokken. Voor de site definitief is ontwikkeld, zijn we nagegaan of kinderen met deze tool overweg konden. Er zijn in totaal 2 testrondes geweest met kinderen. Eén om het origineel concept te testen en een tweede om de aangepaste versie te testen. Uit de eerste test kwam duidelijk naar voor dat kinderen graag actief bezig zijn en de informatie in kleinere stukken dient te worden aangereikt. Als gevolg daarvan zijn er dan ook meer quizjes toegevoegd en meer subonderdelen. Het resultaat van de tweede test bevestigde dat het goed zat.

In tweede instantie is er ook rondvraag geweest bij leerkrachten om te horen wat ze van de tool vonden, zodat ook daar rekening mee kon worden gehouden. 

Hoe deze tool gebruiken?

De tool is zo opgesteld dat ze klassikaal kan worden gebruikt. Het heeft niet als doel om kinderen er zelfstandig aan te laten werken, zonder een volwassene in de buurt die uitleg kan geven indien nodig. Wel kan ze worden gebruikt om kinderen op zichzelf de onderwerpen te laten aanleren, als ze de kans krijgen extra uitleg te vragen. De teksten zijn zo opgesteld dat de basisbegrippen worden uitgelegd en gekaderd. Er wordt echter wel vanuit gegaan dat begrippen en concepten die normaal gezien gekend moeten zijn, geen extra uitleg krijgen.

Opbouw van de thema's

Aan het begin van ieder thema is er een introductiepagina. Op die pagina worden gegevens gevraagd van het kind. Op basis van deze gegevens worden de grafieken verder in het onderdeel gegenereerd. Gegevens die kunnen worden gevraagd zijn:

 • De gemeente

Er is een alfabetische lijst waar je uit kan kiezen op 2 manieren. Enerzijds kan je scrollen door de lijst en zo de gemeente kiezen. Anderzijds kan je ook de gemeente beginnen typen. Naarmate je meer letters typt, zullen er minder gemeenten aan de keuze voldoen en kan je makkelijk de correcte gemeente kiezen. 

Belangrijk: Er kan alleen worden gezocht op de hoofdgemeenten en niet de deelgemeenten. Zo zal je Adinkerke niet in de lijst vinden, maar De Panne wel.

 • Leeftijd

Er zijn een beperkt aantal leeftijden waaruit gekozen kan worden, namelijk de leeftijd van de kinderen voor wie deze site is bedoeld. Door te scrollen door het summiere lijstje, kan je de correcte leedtijd aanklikken.

Er worden alleen gegevens gevraagd die relevant zijn voor het thema. Wanneer leeftijd geen invloed heeft op de cijfers, dan zal deze ook niet worden gevraagd.

Onderaan elke introductiepagina staan er knoppen met onderwerpen waaruit gekozen kan worden. Wanneer een onderwerp daar wordt getoond, dan wilt dit zeggen dat er geen voorkennis voor dat onderwerp nodig is. De leerling kan er meteen mee aan de slag. Wanneer bepaalde onderwerpen wel een voorkennis vereisen, dan worden deze niet getoond op de introductiepagina, maar komen ze wel tevoorschijn in het pad eens het onderwerp is gestart.

Volgorde van de thema's en onderwerpen

Er is geen specifieke volgorde waarin de thema's en onderwerpen moeten worden bekeken. Per thema is er wel een aan te raden volgorde die vrijbijvend wordt meegegeven. Zo zal, als er meerdere onderwerpen staan, bovenaan de lijst het onderwerp staan waar er best mee begonnen kan worden. Dit alleen omdat het logischer is in de opbouw. Indien er met een ander onderwerp wordt gestart, dan kan dat ook probleemloos.

De volgorde van de 5 thema's is eveneens willekeurig.

Wat komt aan bod per onderwerp?

 1. Bevolking
  • Hoe oud zijn de mensen in jouw gemeente?
  • De mediane leeftijd
  • bevolkingsdiagram
 2. Evolutie van de bevolking
  • Stijgende of krimpende bevolking
  • natuurlijk saldo
 3. Nationaliteiten
  • Aantal mensen met een andere nationaliteit
  • Uit welke landen komen de mensen met een andere nationaliteit?
 4. Woningen en gebouwen
  • aantal gebouwen: lijngrafiek
  • soorten gebouwen: samengesteld staafdiagram
  • evolutie soorten gebouwen: lijngrafiek
 5. Slachtoffers in het verkeer*
  • Slachtoffers: staafdiagram
  • Vergelijken met
  • Welke gemeente is het veiligst?

*Opmerking : doordat er geen verkeersslachtoffers zijn in deze gemeenten in 2017, bevat dit thema geen gegevens voor de gemeenten Messines en Herstappe.

De inhoud van de site printen

De site is zo ingesteld dat wanneer je de webpagina's wenst te printen, de ruimte op de pagina's zo optimaal mogelijk wordt gebruikt. Ook kan je door op stap 1 van een onderwerp op print te klikken, meteen het volledig onderwerp kunnen printen. Het is niet nodig elk scherm apart te gaan printen.

Promotiefilm

Media

Statbel trekt naar de klas om kinderen warm te maken voor statistiek (Jommekeskrant, 30 oktober 2019)

Activiteit in uw klas

Zou u het een goed idee vinden dat wij een gratis activiteit organiseren in uw klas?

Contacteer ons door te mailen naar statliteracy@economie.fgov.be ofwel door te telefoneren naar 02/277.72.19 (Valérie Silvestre) of 02/277.93.45 (Sandrine de Waleffe) om ons bezoek zo goed mogelijk te organiseren.