Ontdek de dynamiek van de bevolking

In dit deel kan je de factoren ontdekken die de bevolking doen veranderen en kan je de bevolking onderling of in de loop van de tijd vergelijken.

Wat zal je leren in dit thema?

Is het aantal inwoners van je gemeente altijd hetzelfde geweest? Welke factoren beïnvloeden het aantal inwoners? Wat zijn de meest populaire voornamen?

Hoe is het aantal inwoners van je gemeente in de loop van de tijd geëvolueerd?

De bevolking van een gemeente evolueert in de loop van de tijd.

Is het aantal inwoners van je gemeente in de loop van de jaren gestegen, gedaald of hetzelfde gebleven?

Vergelijk de evolutie van de bevolking in je gemeente met die in een andere gemeente.

Vergelijk eens de bevolkingsgroeicurve van je gemeente met die van een andere gemeente.  Evolueert de bevolking van die twee gemeenten op dezelfde manier?

Kies een ander geografisch gebied om te vergelijken.

Wat is het natuurlijk saldo van je gemeente?

De grootte van een bevolking van een geografisch gebied wordt beïnvloed door het aantal geboorten maar ook door het aantal overlijdens. De geboorten zullen een positieve invloed hebben op de bevolkingsgrootte, terwijl de overlijdens een negatieve invloed zullen hebben.

Ontdek het natuurlijk saldo van je gemeente.

Evolutie van het aantal geboorten en het aantal overlijdens

Het natuurlijk saldo van de bevolking evolueert in de loop van de tijd.

Het aantal geboorten en het aantal overlijdens is nooit hetzelfde van jaar tot jaar: sommige jaren zijn er meer geboorten dan overlijdens of omgekeerd.

Vergelijk de evoluties van het aantal geboorten en het aantal overlijdens met die van een ander geografisch gebied.

Evolueert het natuurlijk saldo op dezelfde manier in beide geografische gebieden? 

Het aantal geboorten en het aantal overlijdens is nooit hetzelfde van jaar tot jaar en kan van gemeente tot gemeente veranderen.

Kies een ander geografisch gebied om te vergelijken:

Wat is het migratiesaldo van je gemeente?

De grootte van een bevolking in een bepaald geografisch gebied wordt beïnvloed door het aantal personen die er komen wonen (nieuwe inwoners) en het aantal personen die vertrekken om elders te gaan wonen (vertrekkers).

Nieuwe inwoners hebben een positieve invloed op de bevolkingsgrootte terwijl vertrekkers een negatieve invloed hebben.

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van immigranten en emigranten.

Een immigrant is een persoon die in een geografisch gebied aankomt om er te wonen; het is een nieuwe inwoner.

Een emigrant is een persoon die een bepaald geografisch gebied verlaat om zich elders te vestigen; het is een vertrekker.

Het verschil tussen het aantal immigranten en het aantal emigranten dat van een bepaalde referentieperiode (vaak een jaar) wordt geregistreerd, wordt het ‘migratiesaldo’ genoemd.

Ontdek het migratiesaldo van je gemeente.

Evolutie van het aantal immigranten en het aantal emigranten

Het migratiesaldo van de bevolking evolueert in de loop van de tijd.

Het aantal immigranten en het aantal emigranten is nooit hetzelfde van jaar tot jaar: sommige jaren zijn er meer immigranten dan emigranten of omgekeerd.

Vergelijk de evoluties van het aantal immigranten en het aantal emigranten van je gemeente met die van een andere gemeente.

Evolueert het migratiesaldo op dezelfde manier in beide gemeenten?

Het aantal immigranten en het aantal emigranten is nooit hetzelfde van jaar tot jaar en kan van gemeente tot gemeente veranderen.

Kies een ander geografisch gebied om te vergelijken.

Bevolkingsafname, -toename en -stagnatie, wat betekent dat?

Geboorten en immigranten (personen die in het gebied komen wonen) maken een bevolking groter.

Overlijdens en emigranten (personen die het gebied verlaten) maken een bevolking kleiner.

Als we deze 2 aantallen vergelijken, kunnen we zien of de bevolking toeneemt, afneemt of stabiel blijft.

Geboorten + Immigranten > Sterfgevallen + Emigranten: Bevolkingsgroei.

Geboorten + Immigranten = Sterfgevallen + Emigranten: Demografische stagnatie.

Geboorten + Immigranten < Sterfgevallen + Emigranten: Demografische achteruitgang.

Is de bevolking van je gemeente afgenomen, toegenomen of gestagneerd?

Om te weten of er tussen twee data inwoners zijn toegevoegd aan of verdwenen zijn uit de bevolking, moet je:

  1. het aantal geboorten en het aantal immigranten bij elkaar optellen om het eerste cijfer te verkrijgen
  2. het aantal overlijdens en het aantal emigranten bij elkaar optellen om het tweede cijfer te verkrijgen
  3. het verschil berekenen tussen het cijfer dat je bekomen hebt in 1 en het cijfer dat je bekomen hebt in 2

Welke voornamen werden tijdens de referentieperiode in je gemeente het vaakst gegeven?

De (absolute) frequentie komt overeen met het aantal keren dat de voornaam tijdens de referentieperiode in het betrokken geografisch gebied werd gegeven.

De modus is de voornaam met de hoogste frequentie. Het is de eerste voornaam in de rangschikking.

Vergelijk de top 10 van de voornamen in je gemeente met die van een andere gemeente.

De frequentie van de voornamen die bij de geboorte worden gegeven, kan per gemeente sterk verschillen.

Vergelijk de tabellen. Wat zijn de modi van de verschillende verdelingen? Welke factoren kunnen volgens jou deze verschillen verklaren?

Kies een ander geografisch gebied om te vergelijken:

Vind je deze website leerrijk?

Je kennis over het thema Evolutie van de bevolking eens testen?

Of lees het volgende thema 'Nationaliteiten'

0%

Statbel

North Gate

Koning Albert II-Laan 16

1000 Brussel

statbel@economie.fgov.be

0800 120 33

Volg ons op

Made byBits of Love

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie / ©2024 Statbel