Toegankelijksheidsverklaring

Statbel (AD Statistiek – Statistics Belgium) streeft ernaar deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://statbeljunior.be.

Nalevingsstatus

Omdat er nog geen audit plaatsvond, voldoet deze website niet aan de voorschriften.

Voorbereiding van de toegankelijksheidsverklaring

Aangezien de website recent gelanceerd werd, zal zeer binnenkort een externe toegankelijkheidsaudit worden uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

De vereenvoudigde audit zal bepalen of de inhoud ontoegankelijk is. Volledige conformiteit kan enkel worden gegarandeerd met een grondige audit.

Voorgestelde alternatieven

Alternatieven voor niet-toegankelijke inhoud zullen worden bepaald zodra de vereenvoudigde audit is voltooid.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u een mail sturen naar Statbel via statbel@economie.fgov.be.

Als u niet tevreden bent over het antwoord, kunt u een klacht indienen bij onze klachtencoördinator via de webpagina : Klachten over onze dienstverlening?

Als u niet tevreden bent over het antwoord, kunt u terecht bij de federale Ombudsman:

Verbeteringsplan

Een verbeteringsplan zal worden opgesteld zodra de vereenvoudigde audit is afgerond.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22/05/2024. De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 22/05/2024.

Statbel

North Gate

Koning Albert II-Laan 16

1000 Brussel

statbel@economie.fgov.be

0800 120 33

Volg ons op

Made byBits of Love

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie / ©2024 Statbel