Ontdek de structuur van de bevolking

Wanneer je rondloopt in je gemeente, kom je mensen van erg verschillende leeftijden tegen: kinderen jonger dan jou, kinderen van jouw leeftijd, maar ook mensen van de leeftijd van je ouders of zelfs van je grootouders. We vertellen je graag op welke manier je de bevolking allemaal kan bekijken.

Wat zal je leren in dit thema?

Heb je je ooit afgevraagd hoeveel inwoners je gemeente telt, hoeveel kinderen van jouw leeftijd er in je gemeente wonen, wat de meest voorkomende leeftijd of de gemiddelde leeftijd van de inwoners is? Dat ga je in dit thema ontdekken. En nog veel meer.

Hoeveel meisjes en jongens van jouw leeftijd zijn er in je gemeente?

Wat als je deze verhoudingen zou vergelijken met die in België, of met de verhoudingen die je zou krijgen door de berekening te doen met de leerlingen in je klas? Wat zou je dan vaststellen?

Hoe is de leeftijd van de inwoners van je gemeente verdeeld?

Stel je voor: we verzamelen alle inwoners van je gemeente op de speelplaats van je school en rangschikken ze volgens leeftijd. Vervolgens tellen we het aantal inwoners in elke groep en maken zo de grafiek hieronder.

Deze grafiek noemen we een staafdiagram, kolomdiagram of een balkgrafiek (aan jou om te kiezen) en wordt gebruikt om waarnemingen (in dit geval de leeftijd van de inwoners) weer te geven volgens hun frequentie (in dit geval het aantal inwoners).

Hoe groter de staaf, hoe groter de frequentie van de waarneming.

Wat is de meest voorkomende leeftijd van de inwoners van je gemeente?

In een reeks waarnemingen is de (absolute) frequentie het aantal keren dat een waarde wordt waargenomen. De waarneming met de hoogste frequentie wordt de modus genoemd. 

De meest voorkomende leeftijd is dus de leeftijd die het vaakst wordt waargenomen, en de leeftijd met het grootste aantal inwoners.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de inwoners van je gemeente?

Als we het over het gemiddelde hebben, bedoelen we meestal het rekenkundig gemiddelde. 

Om de gemiddelde leeftijd van de inwoners van een geografisch gebied te berekenen, moeten we:

  1. De leeftijden van alle inwoners van dit gebied bij elkaar optellen.
  2. Deze som delen door het totale aantal inwoners van dit gebied.

Wat is de mediane leeftijd van de inwoners van je gemeente?

De mediaan is de centrale waarde van de reeks waarnemingen. 

De mediaan is waarde die de statistische reeks in twee verdeelt, zodat de helft van de waargenomen waarden lager is en de andere helft van de waargenomen waarden hoger is. De mediaan kan één van de waargenomen waarden in de reeks zijn, maar niet altijd. 

Om de mediaan te bepalen moet je eerst het begrip cumulatieve frequentie begrijpen.

Vergelijk de bevolking van jouw gemeente met deze van een andere gemeente of een ander geografisch gebied.

Vergelijk gerust de verschillende bevolkingsgroepen. Zien de grafieken er hetzelfde uit? Zijn de meest voorkomende leeftijden identiek? En de mediaan?
Welke conclusies kan je trekken?

Kies een ander geografisch gebied om te vergelijken:

Wat is een leeftijdspiramide?

Een leeftijdspiramide toont de verdeling naar geslacht en leeftijd van een bepaalde bevolking op een bepaald tijdstip. 

Ze bestaat uit 2 histogrammen(één voor elk geslacht) waarbij het aantal inwoners op de x-as (de horizontale as) en de leeftijd op de y-as (verticale as) wordt gezet. 

De leeftijdspiramide neemt de vorm van een piramide aan wanneer er veel jongeren zijn en weinig ouderen. Je zal zien dat dat niet altijd het geval is.

Welke vorm kan een leeftijdspiramide aannemen?

Je zal zien dat een leeftijdspiramide niet altijd de vorm heeft van een piramide. Ze kan eruit zien als een klok, een paddenstoel, een tol, een toren, een urn of nog een andere vorm.

Vergelijk de leeftijdspiramide in je geografisch gebied met die in een ander geografisch gebied.

Tijdens je reis door de verschillende gemeenten van België zal je ongetwijfeld andere vormen van leeftijdspiramiden ontdekken. 

Met dit soort grafieken kunnen we bevolkingsgroepen met elkaar vergelijken, maar ook de gevolgen op de bevolking van bepaalde historische feiten waarnemen en een trend bepalen waarop politici hun beslissingen kunnen baseren.

Kies een ander geografisch gebied om te vergelijken:

En hoe zit het met de bevolkingsdichtheid?

De bevolkingsdichtheid is een maat voor het aantal inwoners op een bepaalde oppervlakte, gewoonlijk 1 km². De dichtheid is niet overal dezelfde.  Sommige plaatsen op aarde zijn dichter bevolkt dan andere per km².

Vergelijk de bevolkingsdichtheid van je gemeente met die van een andere gemeente.

Je zal zien dat de bevolkingsdichtheid in België niet overal gelijk is. Sommige gemeenten zijn dichter bevolkt dan andere.

Kies een ander geografisch gebied om te vergelijken:

Vind je deze website leerrijk?

Je kennis over het thema Bevolking eens testen?

Of lees het volgende thema 'Evolutie van de bevolking'

0%

Statbel

North Gate

Koning Albert II-Laan 16

1000 Brussel

statbel@economie.fgov.be

0800 120 33

Volg ons op

Made byBits of Love

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie / ©2024 Statbel