Ontdek de verkeersongevallen

Ieder jaar gebeuren er verkeersongevallen. Ieder jaar vallen er verkeersslachtoffers. In dit onderdeel ontdek je de cijfers van de verkeersongevallen en de verkeersslachtoffers.

Wat zal je leren in dit thema?

Hoeveel verkeersongevallen zijn er in je gemeente?
Hoe worden de slachtoffers van een verkeersongeval geteld? Wat is een slachtoffer? Welke factoren beïnvloeden het aantal ongevallen? Is het verkeer in de ene gemeente gevaarlijker dan in de andere?

Hoe worden de cijfers van de verkeersslachtoffers opgesteld?

Een slachtoffer is een persoon die bij een verkeersongeval licht- of zwaargewond is geraakt of is overleden. Er kunnen meerdere slachtoffers zijn bij één ongeval.

Het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers

Die slachtoffers verplaatsten zich met een vervoermiddel.

We kunnen de slachtoffers onderverdelen in de verschillende vervoermiddelen die betrokken waren bij deze ongevallen en een staafdiagram of balkgrafiek maken.

De (absolute) frequentie komt overeen met het aantal getelde verkeersslachtoffers voor elk vervoermiddel. Als je al deze frequenties bij elkaar optelt, krijg je het totaal aantal slachtoffers.

De modus is het vervoermiddel dat de meeste slachtoffers telt bij een verkeersongeval.

Van alle verkeersslachtoffers in je gemeente, wat is het aandeel van slachtoffers voor elk vervoermiddel?

Om de verhouding tussen het aantal slachtoffers van auto-ongevallen (bestuurders en passagiers) en het totale aantal verkeersslachtoffers te berekenen, moet je de frequentie van het aantal slachtoffers van auto-ongevallen delen door het totaal aantal verkeersslachtoffers. Als je dat vermenigvuldigt met 100, krijg je het percentage slachtoffers van auto-ongevallen op het totaal aantal verkeersslachtoffers. Je kunt de berekening uitvoeren voor elk vervoermiddel en vervolgens de verkregen percentages in een taartdiagram zetten.

Vergelijk de cijfers van het aantal verkeersslachtoffers met die van een andere gemeente.

Is het aantal slachtoffers van auto-ongevallens hetzelfde in de twee gemeenten? Is het aandeel slachtoffers van auto-ongevallen hetzelfde in de twee gemeenten?

Kies een ander geografisch gebied om te vergelijken:

Met behulp van het staafdiagram en het totale aantal verkeersslachtoffers zou je twee taartdiagrammen kunnen maken. Deze diagrammen tonen dan elk de verdeling van de verkeersslachtoffers volgens het vervoermiddel. In bepaalde gevallen zal je zien dat de taartdiagrammen heel erg hard verschillen.

Kies een ander geografisch gebied om te vergelijken:

Evolutie van het aantal ongevallen en het aantal verkeersslachtoffers in je gemeente.

Er zijn twee evoluties zichtbaar op deze grafiek:

  • evolutie van het aantal verkeersongevallen met slachtoffers.
  • evolutie van het aantal verkeersslachtoffers.

Je ziet dat het aantal verkeersslachtoffers over het algemeen groter is dan het aantal verkeersongevallen met slachtoffers.
Dat is logisch: bij een ongeval kunnen verschillende slachtoffers betrokken zijn.

Je ziet dat het aantal slachtoffers en het aantal ongevallen evolueren in de loop van de tijd.
Ze kunnen van jaar tot jaar toenemen, afnemen en in sommige gevallen gelijk blijven.
Je kan de evolutie van een variabele (bijvoorbeeld het aantal verkeersslachtoffers) in de loop van de tijd meten ten opzichte van een beginwaarde door het zogenaamde evolutiepercentage of veranderingspercentage te berekenen.

Factoren die het aantal ongevallen beïnvloeden

Vaak zijn verkeersongevallen het gevolg van een combinatie van factoren of omstandigheden.
Preventie, verkeersveiligheidsplannen en verbeteringen van de weg zijn allemaal elementen die het risico kunnen helpen verminderen.

Welke gemeente is de veiligste?

Is de meest verkeersveilige gemeente de gemeente met het minst aantal slachtoffers? Niet per se!

Per 10.000 inwoners, zijn er in gemeente A 1.000 slachtoffers. Gemeente B heeft er 45.

Ervan uitgaande dat het aantal verkeersslachtoffers evenredig is met het aantal inwoners van een gemeente, zal de gemeente A minder verkeersveilig zijn dan gemeente B.

Eens kijken of je het begrepen hebt.

Vind je deze website leerrijk?

Je kennis over het thema Verkeers- ongevallen eens testen?

Of lees het volgende thema 'Landbouw'

0%

Statbel

North Gate

Koning Albert II-Laan 16

1000 Brussel

statbel@economie.fgov.be

0800 120 33

Volg ons op

Made byBits of Love

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie / ©2024 Statbel