Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over Statbel

Statbel, het Belgische statistiekbureau, verzamelt, produceert en verspreidt betrouwbare en relevante cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het grondgebied.

Het verzamelen gebeurt op basis van administratieve databronnen en enquêtes, het produceren gebeurt op een wetenschappelijke, kwaliteitsvolle wijze en de statistieken worden tijdig en op een klantvriendelijke wijze verspreid.

De privacy, de bescherming van vertrouwelijke gegevens en het gebruik voor louter statistische doeleinden worden hierbij gegarandeerd.

Visie

De komende jaren wil Statbel verder haar strategie ontwikkelen om de draaischijf te zijn binnen het Belgisch statistisch landschap, waarbij relevante en betrouwbare cijfers ter beschikking worden gesteld ter ondersteuning van het Europees en Belgisch socio-economisch beleid.

Daarbij heeft Statbel de ambitie om als algemene directie van de FOD Economie een voorloper te zijn op het vlak van modernisering van werkprocessen, organisatiecultuur, klantvriendelijkheid en efficiënte inzet van mensen en middelen.

Voor meer informatie over Statbel, zie: https://statbel.fgov.be